Погледнете како со бесплатните 50 евра можете да заработите со акциите на Yahoo

by Фокус 07:56
07:56

Последните неколку години беа многу турбулентни за Yahoo. Од многуте реорганизации оваа компанија не успеа да ги пронајде правите луѓе и начин за стабилизација на својата работа и учество на пазарот, а Marissa Mayer, актуелен CEO на компанијата, нејчесто беше обвинета за тоа.

Меѓутоа и покрај тоа што Yahoo не работеше премногу успешно како интернет компанија, нејзините акции пораснаа. Од 2012 година, од кога Marissa Mayer дојде на чело на оваа компанија, цената на акцијата двојно се зголеми, od 15$ на моментални 35$. Сепак главната причина за тоа беше сопствеништвото на дел од акцијата на Alibaba, кинеска компанија за онлајн тргување.

- Advertisements -

Вклучете се во тргување со цената на акциите на Yahoo и почнете да заработувате на светската берза од својата куќа со 3 едноставни чекори:

1. Регистрирајте бесплатна сметка за тргување на линкот овде

2. Верифицирајте ја Вашата сметка за тргување и

3. Автоматски добијте бесплатни 50 евра на својата сметка и веднаш започнете да тргувате и заработувате

Yahoo! купи дел од Alibaba пред повеќе од деценија, со договор кој го постигна Jerry Yang, еден од основачите на Yahoo!. Денес Alibaba опфаќа 80% трговија по пат на интернет во Кина. Пред него што Alibaba го одржа најголемиот IPO во историјата, акцијата на Yahoo! беше најлесен начин да купи дел од акциите на оваа Кинеска компанија.

Yahoo! поседува акции од Alibabe во вредноста околу 40 милијарди долари. За сега акциите се чуваат на страна без обзир на нивната номиналната вредност, оној момент кога ќе се активираат нивната вредност веќе нема да биде 40 веќе 24 милијарди долари поради данок. Доколку акциите бидат продани, Yahoo! ќе мора да плати данок од $16 милијарди.

Единствено решение е акциите да се предадат на акционерите додека сеуште на некој начин се запечатени. Начинот тоа да се оствари е таканаречениот ’spin-off’, да се формира нова независна компанија Aabaco во чија сопственост всушност ќе бидат акциите од Alibaba. Иако новата компанија Aabaco нема да бидат во поволна позиција по прашање за данок од Yahoo! она сепак ќе биде без другиот базен бизнис во кој мора да се води сметка, за разлика од Yahoo!, и како таква лесно може да биде купена од страна на друга компанија. Меѓутоа сето тоа е во сфера на шпекулација. Моменталната ситуација е таква што Yahoo! пробува да најде подобар начин да го изврши овој spin-off при што и не крие дека основна цел е да заштеди $16 милијарди на сметка на данок. Сепак IRS (Организација за контрола на приход и плаќање данок  на влада од САД) силно се спротистави и одбива да го одобри овој spin-off.

Према многуте економисти всушност начинот на кој  Yahoo ќе излезе на крај со овој проблем во најголема мера ќе влијае на цената на нејзините акции.

’Према аналитичарите за пари од CNN, доколку проблемот успешно се реши, акцијата би можела да порасне и до 41$. Меѓутоа доколку тоа не се случи, би можела да падне и до 30 $’,кажува информиран извор од Fortrade.

FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија авторизирана и регулирана во Обединетото кралство и од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под број на лиценца 609970.

Предупредување од ризик и одрекнување од одговорност

Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Загубите можат да ги надминат Вашите депозити и од Вас би можело да се бара да извршите дополнителни плаќања. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Поврзани новости