По изборите Владата потроши 1.600.000 евра за реклами

by Фокус

1. Кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, учество и однесување во сообраќајот (април и мај 2014)
466.892 евра

2. Кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија (мај 2014)
297.103 евра

3. Подготвување и реализација на медија план, закуп на медиумски простор за електронски и печатени медиуми и внатрешно и надворешно рекламирање (јуни 2014)
231.796 евра

4. Кампања за подигање на свесноста на граѓаните во врска со значењето и потребата за консумирање здрава храна и избегнување храна со несоодветен квалитет по нивното здравје (јули 2014)
496.337 евра

5. Емитување на соопштенија и спотови на видео бим (јули 2014)
117.980 евра

Поврзани новости