Таквото однесување не доликува на еден поранешен носител на висока јавна функција и може да се толкува како закана и притисок врз работата на новинарите на овој медиум. Ваквиот агресивен говор кон новинарите од страна на Панчевски може да поттикне насилство кон нашите колеги, а со тоа и дополнително да се загрози нивната безбедност и да се ограничи слободата на изразувањето.

- Advertising -

Здружението на новинарите на Македонија охрабрува користење на саморегулативните механизми. Оттаму, доколку Панчевски сметал дека новинарите го прекршиле етичкиот кодекс при своето работење, можел да достави претставка до Советот на честа при ЗНМ или до Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ). Во спротивно, ваквото негово однесување се смета за директен притисок врз медиумите.