Како деца викавме „ај да се делиме’’ и така си остана кога пораснавме.

by lali