Kај нас толку е поделен народот што човек да земе да игра тенис со ѕид, пола за ѕидот ќе навиваат!

by lali