Јавното обвинителство да се грижеше за својата работа колку што се грижи за работата на СЈО може немаше да треба СЈО!

by lali 20:47
20:47