Испратена инспекција во Цементарница УСЈЕ

by fokus

По многубројните претставки и јавувања во врска со работењето на АД Титан – Цементарница УСЈЕ, Инспекторатот на град Скопје поднесе барање да биде извршен инспекциски надзор согласно надлежностите на Државниот инспекторат за животна средина.

По многубројните жалби од граѓаните за загадавањето, Град Скопје се реши на ваков потег, a се работи за инсталација која што подлежи на издавање на А-интегрирана еколошка дозвола и со тоа надлежноста за инспекциски надзор е во ингеренци на ДИЖС.

Фото – Капитал

Поврзани новости