Голем интерес кај компаниите за воведување на енергетски менаџмент

by Фокус

Претставници на над 50 компании покажаа голем интерес за воведување енергетски менаџмент во своето работење.  На вчерашниот симпозиум за енергетски менаџмент што го организираше ЕВН Снабдување, компаниите што се снабдуваат со електрична енергија на слободен пазар имаа можност да се запознаат со можностите на енергетскиот менаџмент со чија примена се обезбедува поголема ефикасност во работењето и намалување на трошоците за енергија.

Со имплементирање на енергетскиот менаџмент компаниите ќе ги намалат трошоците за електрична енергија во своето работење над 30%, а на тој начин ќе ја зголемат нивната конкурентност и ќе ги зајакнат своите позиции на пазарите.

„За компаниите од суштинско значење е секоја можност за намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста во работењето, а токму енергетскиот менаџмент е вистински одговор за тоа. ЕВН Снабдување преку своите стручни тимови и во соработка со нашите партнери кои имаат огромно искуство во оваа област ќе им помогне на сите заинтересирани компании да ја имплементираат оваа алатка и да обезбедат сигурен развој за своите бизниси“, истакна Нико Берберу, менаџер на „ЕВН Снабдување“.

Енергетскиот менаџмент преку енергетска ревизија која ја вршат специјализирани компании ги утврдува сите слабости во потрошувачката на електрична енергија во компанијата и нуди конкретни решенија за нивна промена, со што се овозможуваат сериозни заштеди. ЕВН Снабдување преку своите ексклузивни партнери – компанијата Алплан, кои се со големо искуство во оваа област на пазарите во ЕУ, ќе ја направи оваа можност подостапна и за македонските компании.

„ЕВН Снабдување, како дел од групацијата на ЕВН, има пристап до огромно искуство  и „know-how“  во работење на отворен пазар и ние искуствата од групацијата сакаме да им ги направиме достапни на компаниите овде, на македонскиот пазар. Искуството од примена на енергетскиот менаџмент дава одлични резултати на пазарите во Југоисточна Европа и ние преку нашите активности ќе го направиме достапен и за македонските компании“, изјави Маркус Брандштетер, менаџер на „ЕВН Снабдување“.

На симпозиумот пред претставниците на бизнис заедницата беа презентирани придобивките од примената на енергетскиот менаџмент од страна на компанијата „Џонсон Мети“. Оваа компанија веќе го имплементираше енергетскиот менаџмент во своето работење.

ЕВН Снабдување е лидер на слободниот пазар на електрична енергија во Македонија со над 60% удел од компаниите на слободен пазар приклучени на дистрибутивниот систем. Компанијата располага со стручен тим преку кој нуди услуги, експертиза и сервиси на компаниите на дневна основа, овозможувајќи им стабилен развој на нивните бизниси.

ЕВН Снабдување е членка на „ЕВН Групацијата“ која има околу 8.000 вработени и 14 милиони корисници во повеќе од 20 земји. Искуството и знаењето на групацијата од работење на либерализиран пазар на ЕВН Снабдување ѝ овозможи огромна поддршка во креирањето на најдобри понуди на македонскиот пазар.

 

 

Поврзани новости