Фокусов речник: МИНИСТЕР

by fokus

Инаку, зборот „министер“ морфолошки настанал со спојување на зборот „мини“ и зборот „истерува“. Зборот „мини“ (како во мини-сукња) означува нешто кусо, кратко, понекогаш и непристојно, ама и заводливо, што привлекува погледи, кај мини-сукњите – од мажите и љубоморните жени, а кај министерот што министерува – од независни медиуми и љубоморната опозиција.

Поврзани новости