Еве чекам да видам кога кафичите ќе направат сепариња за коли

by lali

Па да можат мангупуте со нив директ да влезат, да отворат прозор и од таму да пијат, онака вештачки ноншалантно потспуштени во седиштето, евентуално седнати со подотворена врата и едната нога надвор со кондура од змејска кожа.