Бугарија го призна македонскиот јазик во Договорот за добрососедство

by fokus

Во Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, се спомнува македонскиот јазик, а не само формулацијата „јазикот според Уставот на Република Македонија“.

Последниот член од Договорот гласи:

„Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност.“

 

Поврзани новости