(ГАЛЕРИЈА) Распука Камениот мост

На Камениот мост во Скопје се појави пукнатина на травертинските плочки во должина од дваесетина метри. Овие плочки беа поставени во 2004 година кога градоначалник на Скопје беше Ристо Пенов.

ФОТО: Томислав Георгиев