(ГАЛЕРИЈА) Пред Влада се слави животот во Македонија

Фотографии: Томислав Георгиев