ГАЛЕРИЈА од прес центарот во белиот дворец на ВМРО – ДПМНЕ