(Галерија)Лидерите потпишаа за фер и демократски на 11 декември