(ГАЛЕРИЈА) Ледена уметност на Дојранско Езеро

Фото: Томислав ГЕОРГИЕВ