(ГАЛЕРИЈА) Конгрес на СДСМ

ФОТО: Томислав Георгиев