Најголемата загроза на македонскиот јазик доаѓа од дома

  Не ми е прифатливо среде Македонија да не постои посебна катедра за македонски јазик и македонска книжевност, како што има посебни катедри за албански јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, германски, англиски…

  Само нашиот, македонскиот јазик, оди топтан со јужнословенските јазици!

  Како некој да мисли дека македонскиот јазик не е кадарен сè уште да се испрчи сам, без патериците на другите јужнословенски јазици. Зошто?

  Пишува
  Ана ПАНОВСКА

  ЦЕЛИОТ ТЕКСТ МОЖЕ ДА ГО ПРОЧИТАТЕ ВО НАЈНОВИОТ БРОЈ ОД НЕДЕЛНИКОТ “ФОКУС”